matromarine700x200MPS

Gode råd om batteriladere

 

GENERELT OM BATTERILADERE

En almindelig autolader består hovedsagelig af en transformator og en ensretter. Transformatoren reducerer 230V netspænding ned til ca. 14V, og ensretteren laver disse 14V om til en (ofte meget ustabil) jævnspænding.

Problemet med denne type batteriladere er, at de ikke automatisk vil afbryde, når batteriet er opladet. For at afhjælpe dette problem kan man gøre dem lidt mere elektroniske, dvs. så de i større eller mindre grad har styr på 12V-siden, også kaldet sekundærspændingen. Her er det vigtigt at batteriladeren regulerer sekundærspændingen til maximalt 14,4V (ved 20° C). Når denne spænding herefter nås, afbrydes ladningen og når batteriet er "faldet til ro" eller der er forløbet en hvis tid, genoptages ladningen, alt afhængig af fabrikantens indstillinger og konstruktion af laderen.

Ladningen vil derfor foregå i pauser, også kaldet pulsladning. Dette er en udmærket, men meget langsommelig måde at lade et batteri op på.

Disse lidt bedre elektroniske batteriladere er ofte gode og stabile, og de bedste af dem vil normalt kunne lade batteriet 100% op, men det er under forudsætning af, at der altid er 230V til stede på primærsiden og at batteriets temperatur er 20° C, hvis laderen da ikke er forsynet med en temperaturregulering.

Bemærk: Falder primærspændingen med blot 10% d.v.s til ca. 210 volt vil en almindelig, pulserende lader kun lade batteriet halvt op og om spændingen for enden af den lange bådebro med de små ledningsdimensioner falder til under 200 volt vil batteriet slet ikke blive ladet op.

SWITCH-MODE BATTERILADERE:

Elektroniske switch-kredse anvendes i dag i de fleste batteriladere og er grundet masseproduktion til ikke mindst strømforsyninger i computere, blevet meget billige. Her kræves en meget nøjagtig regulering af udgangsspændingen. Switch-kredsene kan groft sagt omskabe netspændingen til en slags pulserende jævnspænding med variabel bølgelængde, således at de kan reguleres til en ønsket værdi og med meget stor nøjagtighed.

Herved opnås følgende fordele:

Jævnspændingen bliver pulserende, hvorved den ligesom 230V vekselspænding kan op- eller nedtransformeres.

Bølgelængden kan gøres længere eller kortere afhængig af, om spændingen på sekundærsiden skal ændres i opadgående eller nedadgående retning for at ligge tæt på gasgrænsen (14,4V ved 20° C). Dette kan lade sig gøre, selv om primærspændingen skulle falde til under 200V.

Frekvensen kan ændres fra de normale 50Hz til mellem 50-og75.000Hz hvilket muliggør anvendelsen af små og lette transformere. Normale transformatorer er store, og jo kraftigere jo tungere. De er indrettet til at lave 230V vekselspænding om til fx 14V, og de vil ikke lade optimalt ved lavere spændinger.

Switch-kredsene muliggør, at laderen arbejder effektivt under hele ladeforløbet, og den aktuelle ladespænding kan tilpasses batteriets øjeblikkelige behov. Dette betyder, at en switch-modelader er op til 70% mere effektiv end en almindelig elektronisk batterilader.

I praksis lader en 12A switch-mode lader lige så hurtigt som en 20A almindelig elektronisk batterilader, der jo ikke arbejder hele tiden.

Støjen fra transformeren i en switch-mode batterilader er næppe hørbar, idet arbejdsfrekvensen ligger langt uden for det hørbare område.
Derimod kan en blæsermotor til køling af den effektive elektronik i en switch-mode lader give et hørbart niveau, idet mange fabrikanter vælger at blæseren alene skal tage sig af kølingen i opladningsfasen, men som oftest kun slukker blæseren i vedligeholdelsesfasen.

DACON Trident og batteriladere fra Sterling.

Disse ladere er alle med switch-mode teknik. Selv den mindste lader er microprocessorstyret og har et avanceret flere-trins ladeforløb med kraftig hovedladning op til 14,8V, flere mellemladningsniveaer med gradvis aftagende strøm og spænding, og en automatisk overgang til en vedligeholdelsesladning på ca. 13,8V. Ladestatus og ladeforløb vises med lysdioder eller digitalt.
Alle laderne kan tåle at være tilsluttet konstant, og de vil straks kompensere for et eventuelt forbrug om bord uden at laderen behøver at starte op i fuldladningsfasen. 

Allerede fra den Trident batterilader på 12A er laderen forsynet med to udgange til opladning af to separate batterigrupper, og det er vel at mærke udgange, der arbejder uafhængigt af hinanden. En stor fordel også for startbatteriet, der uden en speciel temperaturregulering, kun oplades til 70% af batterikapaciteten med motorens generator, der sædvanligvis kun lader med 14,0V.

TRIDENT større modeller på 25A og 40A er forsynet med tre udgange og der kan vælges mellem fire forskellige akkumulatortyper, idet hver type kræver sin egen ladekurve for at fungere optimalt. Der kan endvidere tilsluttes den medfølgende ftemperaturføler, der er med til at sikre optimal ladning, uden at gasgrænsen overskrides.

SPECIFIKATIONER

DACON TRIDENT - ladere er blandt de mest avancerede ladere i verden, hvilket vil fremgå af nedenstående egenskaber:

VALGBAR BATTERITYPE.

Kan både oplade almindelige batterier med batterisyre (bly/antimon) og lukkede batterier som fx Freedom og Vetus (oftest bly/calcium).

Derudover også gel og AGM batterier. TRIDENT BATTERILADERE leveres alle med temperaturcensor for justering af temperaturområdet, da dette er meget vigtigt. Tænk blot på, at fordampningen (gasgrænsen) ved 25° C allerede begynder ved 14,0Volt, mens den ved 5° C først begynder ved 14,8Volt.

Uden temperaturindstilling vil batteriet i første tilfælde kunne ødelægges p.g.a. en fordampet elektrolyt, og i sidste tilfælde vil batteriet måske kun blive ladet 70% op ved en lav temperatur. Det er endvidere muligt at tilkoble en temperaturføler på batteriet, således at denne regulering forløber trinløs og automatisk. TRIDEN BATTERILADERE er forberedt hertil. Alle ladere regulere automatisk spændingen med 0,03 volt pr 1 grads afvigelse og bliver tillsluttet en ekstern temperaturføler for optimal justering, da det jo er batteriernes arbejdstemperatur der skal måles.

PERIODEVIS OPLADNING.

Har der ikke været forbrug på batterierne i længere tid, så kan batterierne have tabt op til 5% af deres kapacitet, da laderen kun har tilført den lavere vedligeholdelsesspænding. Derfor vil TRIDENT efter præcis 14 dage, automatisk starte et mindre genopfriskningsforløb, således at batteriet igen bliver "toppet op".

INGEN FARLIGE GNISTDANNELSER.

Når laderen er korrekt monteret kan du i praksis glemme den, da den er vedligeholdelsesfri. Skulle du få brug for at frakoble batterierne, eller bruger du laderen mobilt, så beskytter laderne selv mod farlige gnistdannelser.

LADNING PÅ TO ELLER FLERE BATTERI-SYSTEMER.

Laderne er udstyret med min. to ladeudgange der arbejder uafhængigt af hinanden. Det er således muligt at adskille startbatteri og forbrugsbatteri (eller batterigruppe), og dermed få optimal ladning trods en forskellig batterikapacitet.

KONTROLPANEL.

Laderne er udstyret med LED-dioder, der viser ladeforløbet. Der kan i givet fald nemt tilkobles et fjernkontrol-panel, der med LED-dioder eller et kontroldisplay der også viser ladestatus, spænding og evt. ladestrøm.

OPFRISKNING AF DÅRLIGE CELLER.

Batterifabrikanter anbefaler en periodevis kontrolleret overladning af batterierne, idet nogle celler efterhånden bliver mere sulfaterede end andre og derfor ikke yder optimalt. For svært belastede batterier anbefales det jævnligt at foretage en sådan kontrolleret overladning. Skulle du glemme at frakoble overladningen, så gør TRIDENT det automatisk efter seks timer.

God fornøjelse med din nye batterilader.