matromarine700x200MPS

Gode råd om gummibåde

Lidt information om gummibåde, RIB både og reparation af gummibåde

Gummibådens oprindelse går af gode grunde ikke længere tilbage end perioden 1900 – 1920 hvor man begyndte at udvinde det naturlige gummimateriale.
Først i 1937 blev noget der i dag ligner nutidens gummibåde fremstillet af det franske firma ZODIAC, som fremstillede de første egentlige gummibåde af en lærredsforstærket gummimasse og udformet i et U-formet design, hvor i mellem der blev lagt en trædørk og som kunne rumme indholdet af det der skulle fragtes.
Naturgummi blev hurtigt afløst af syntetisk gummi (af råolie) og som igen blev forædlet til det vi også i dag kender som Hypalon og som i mange år blev anvendt af en af datidens store gummibådsmærker AVON fra England.

Da ZODIAC valgte at gå over til at bruge en armeret PVC dug,  blev dette hurtigt det foretrukne materiale, fordi det var nemt at lime sammen og endvidere også kunne samles via højfrekvent svejseteknik, som anvendt hos ZODIAC.

Da nogle shipping folk fra Sydkorea sidst i firserne havde valgt at det at producere gummibåde lige var sagen i et land med lave lønninger var det også naturligt at anvende PVC og lime de mange samlinger sammen med håndkraft.

I 1988 indgik også Dacon Europe A/S et nært samarbejde med disse shipping folk og da der hurtigt kom gang i produktionen generelt i Sydkorea, blev der hurtigt opstartet endnu en fabrik og så fremdeles.
Efterhånden som arbejdslønningerne steg i Sydkorea blev dette arbejde flyttet til Kina og som i dag producerer langt størstedelen af verdens gummibåde.

Gummibåde bliver i store træk produceret som man kender det inden for tekstilindustrien efter følgende mønster:

Gummibådens sektioner bliver tegnet og udfoldet og nogle plastikskabeloner ligger til grund for den efterfølgende udskæring af PVC-dugen. 
Efter udskæringen bliver de udlagt på samlebordene.
Samling af pontoner på gummibåde
Samlingen af pontonen startes fra de to bagender og afsluttes i stævnsektionen.
Samling af pontoner på gummibåde - billede 2

De enkelte stykker bliver sammenlimet med de indvendige bånd som skal holde gummibåden lufttæt og der kommer tryk i pontonen
Derefter pålimes det udvendige bånd, som skal give pontonerne den egentlige styrke og holde dem fast i det ønskede design.
Herefter er pontonerne færdige for trykprøvning og langtidstestning.

Check af tæthed i gummibåde

Agterspejlet bliver påsat og endelig fastgøres bådens bund.
Til sidst bliver diverse tilbehør, som fenderliste, åretolde, forstærkninger, m.v. pålimet båden.
Gummibådene er færdige til den endelige sammenpaking og klar til forsendelse.

Gummibåde snart klar til afsendelse

 Gummibådene kan opdeles i tre bådtyper:


1. Landgangsbåde (dem med en flad bund).
2. Sportsbåde (dem med en oppustelig køl liggende mellem en trædørk eller oppustelig dørk og gummibådens PVC- bund.
3. RIB både eller semigummibåde, hvor man tager den nederste del af glasfiberjolle og fastgøre nogle luftholdige pontoner på glasfiberbådens sider og stævnparti.

Landgangsbåde (185 – 240) cm

Anvendes ligesom en mindre robåd, dvs. normalt uden anvendelse af en motor og om en motor anvendes, så en motor med en lille størrelse op til omkring 4 hk.
Denne bådtype kan med en lille person (dreng eller pige) lige netop plane (komme næsten ud af vandet) med en motor mellem 3,5 – 4 hk.
Landgangsbåde kan slæbes efter en større båd, men har en relativ stor slæbemodstand, sædvanligvis med et fradrag på ½ knob ved ca. 6 knobs fart.
Bådtypen er let at sammenpakke og har en samlet lille totalvægt.
En populær bådstørrelse er en DACON 220 med en 2,5 – 4 hk monteret påhængsmotor.

Sportsgummibåde (240 – 420) cm

Kan naturligvis også anvendes som robåde også helt uden motor, men anvendes oftest med en større motor på mellem 4 og 30hk.
Til forskel for landgangsbåde er de forsynet med en oppustelig køl, som er placeret mellem dørken og gummibådens bunddug.
Denne køl giver båden en større retningsstabilitet og en mindre slæbemodstand på ca. halvdelen af landgangsbådens.
Dørken fremstilles i 3 versioner.

Plywood plader som samles med tværliggende alu-profiler og to langsgående større profiler i hver sin side af båden, som derved holder sammen på dørken som helhed.
Denne version giver en stiv båd, som er god ved høj fart, men er besværlig at udtage og genindsætte.

Alu-plader som samles på tilsvarende vis som med plywood plader.
Versionen giver også her en stiv og stærk bund, men ikke nem at tage ud og/eller genindsætte i båden. Totalvægten er lidt større end med plywood.

Oppustelig dørk, som i sagens natur må være noget tykkere i sin konstruktion men som blot lægges ud i bådens samlede indvendige længde.
Denne bundversion tages ikke ud af gummibåden ved dennes sammenfoldning og er derfor praktisk om båden ofte ønskes stuvet væk.
Gummibådens stivhed er noget mindre end de to øvrige bundversioner.
I størrelsesordenen af de gummibåde som ønskes stuvet væk om de ikke skal anvendes er både op til 320 cm at betragte som egnede. En populær gummibådsstørrelse er en Dacon 245 eller 275 med en 4-6 hk monteret påhængsmotor. 

Gummibåde mellem 3 – 4 meters længde anvendes typisk som solo både, dvs. gummibåde som ikke anvendes sammen med en større båd, men bruges typisk ved at den medbringes i en bil og her transporteres over større afstande til de mange dejlige og oftest mindre farvande der findes både i Danmark og Sverige.
En sportsgummibåd på 4 meters længde kan monteres med en 10 – 15 hk. påhængsmotor og helt op til 40 hk. når det skal gå rigtigt vildt for sig.

RIB gummibåde

Hører oftest til de større bådstørrelser, men produceres helt ned til 250cm.
Oftest starter de fra 3 meters længde og består af et glasfiberskrog, som vi kender det fra en normal glasfiberjolle.
En RIB gummibåd forener gummibådens store stabilitet med glasfiberbådens stivhed og hurtighed gennem vandet. I praksis kan en RIB gummibåd sejles mere direkte mod kraftig modsø uden alt for store ”banken pæle” i søen, men som også er hårdt ved bådens grundlæggende konstruktion.

En populær RIB gummibåd er en båd i 350 – 450 cm længde og forsynet med motorer fra 15 til 75 hk.   Bemærk at det er vigtigt her at vælge den rette størrelse motor.  Desværre har mange misforstået fabrikantens oplysning om max. motor, som en anbefalet motor.
Det er meget vigtigt at båden er i balance og en for stor motor kan flytte denne balance på en sådan måde at den er ubehagelig at sejle i og man derfor ikke kan udnytte den fulde motorkraft, hverken helt eller delvist.

 

Lidt praktiske ting.

Hvornår skal du have et speedbådskørekort til en RIB gummibåd ?

 • Er båden mindre end 4 meter og motoren er over 19kW eller 19kW x 1,36 = 25,84HK
 • Har du en mindre motor er udregningen følgende:  P skal være større eller lig med = (L x L + 3)1.36 udregnet i HK (P).  L er bådens totallængde i meter.
  En båd på 3,30 meter og 15HK svarer til ( 3,30 x 3,30 +3)1,36 = 18,9HK. og er således større end din motor på 15Hk og du behøver ikke et speedbådskort.
  Skifter du din motor ud til 20HK skal du derimod have et speedbådskort.

Reparation af gummibåde.

Ved en lille utæthed eller punktering mindre end 15 mm kan det gøres med en rund lap på
ca. 80-100 mm i diameter.

 1. Begge overflader skal være rene og aftørres med acetone forinden limen påføres.

 2. Påfør 3 tynde lag på begge overflader.

 3. Vent 5 minutter mellem hvert lag.

 4. Efter sidste lag ventes mellem 10-15 minutter før lappen lægges på gummibåden.
  Anvend evt. en rørepind af træ og tryk den fra lappens midte ud til lappens kanter.
  Du gnider derved de mikroskopiske luftbobler ud af lappen, som er meget vigtig for en korrekt lapning.

 5. Lad limen hærde mindst 24 timer inden gummibåden pustes op på ny.

Er skaden på gummibåden en længere flænge på ca. 10-15cm skal der bag flængen på bådens indvendige side, pålimes et bånd i længden 16-21cm og bredden 5-8cm.

 • Herefter pålimes en yderlap i længden 20-25cm og bredden 10cm.

 • Limen påføres efter samme princip som ved mindre reparationer.

 Luftrykket i min gummibåd.

Nutidens moderne polyesterforstærkede PVC gummibåde er nok  fleksible men dog ikke elastiske, som de gamle neopren gummibåde med nylonarmering.
Dette betyder i praksis,  at når de er blæst op til det rette driftstryk og båden befinder sig i vandet er der ingen problemer og må endog pumpes op til et rimeligt hårdt tryk, som giver gummibåden den fornødne stivhed til at sejle i kraftig sø og i høj fart.

Skal gummibåden løftes op på dækket eller parkeres på stranden en varm sommerdag, er det derfor meget vigtigt at  trykket reduceres i betydelig grad.
I modsat fald ricikerer du at bådens indertape delimineres og båden derved bliver utæt i disse samlinger eller i værste fald revner eller sprænger i dens samlinger med stor skade til følge.