matromarine700x200MPS

Nomogram - Hvilket kabel ?

Til udregning af lednings-tværsnit i 12 volts el-system.

Nomogram til udregning af ledningstværsnit. Ledningens længde og effekt/forbrug (watt) er altid kendt. I det viste eksempel skal 60 watt således tages ud over en 10 meter lang ledning. Linien skærer kabeldiagrammet i området, hvor 2,5 mm ledning skal benyttes.
OBS! Husk at strømmen skal tilbage til hhv. sikringsdåse og minusforbindelse. Når De har målt ledningslængden i båden op, er De således nødt til at fordoble værdien, inden De aflæser ledningsdimensionen i nomogrammet.
Ved beregning af ledningstværsnittet fra batteri til sikringsdåse benytter De i princippet den samme fremgangsmåde, men husk at den teoretiske effekt af samtlige strømbrugere, der er tilsluttet den elektriske kreds, skal lægges sammen.

Nomogram-formel

Nomogram